Skip to main content

Privacy Statement Zeilmakerij Libertijn

Zeilmakerij Libertijn verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende persoons gegevens: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Zeilmakerij Libertijn verwerkt uw persoonsgegevens om diensten aan u te leveren en voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zij.

Zeilmakerij Libertijn zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Zeilmakerij Libertijn verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zeilmakerij Libertijn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Zeilmakerij Libertijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische bewerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs instellingen .Ook kunne wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering sturen naar zeilmakerij@libertijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om bij deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Zeilmakerij Libertijn zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Zeilmakerij Libertijn neemt ter bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 0nbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via zeilmakerij@libertijn.nl